home
 HOME 
 PBX Tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX Tarifiranje - WEB v3.2 
 PBX Tarifiranje - HOST 
 starije verzije 
 Korisničke upute 
 Licence 
 Reference 
 Kontakt 
 Download 
 Screenshots 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
PBX Tarifiranje - WEB v3.0
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Predstavljamo Vam novu verziju programa koja sadrži brojne dorade napravljene kako bi Vam pregled, analiza i kontrola troškova bila još jednostavnija i brža.

Velika većina dorada napravljena je na WEB modulu aplikacije dok se HOST modul nadograđivao usporedno prateći kompatibilnost sa svim verzijama.

Postojeći korisnici licenciranog Panasonic PBX tarifiranja imaju pravo na nadogradnju na novu verziju bez bilo kakvih doplata i potrebe za novim licencama. Ukoliko želite napraviti nadogradnju, molimo da nas kontaktirate.


[Specifikacija novih funkcija v3.0:]Obračun po tarifama

Pregled poziva

 • Prikaz cijene svakog poziva (sa AOC ili bez)
 • Suma svih poziva za pregled (sa AOC ili bez)
 • Optimizacija prikaza

  Tarifne grupe
 • Dodana mogućnost upisivanja cijene/trajanja impulsa

  Obračun po tarifama
 • Izračun cijene po svakoj tarifnoj grupi (sa AOC ili bez)
 • Ukupni iznos cijene po EXT
 • Prikaz internih poziva i LogIN/LogOUT statusa za svaku EXT
 • Prikaz (anonymus) poziva
 • Izračun UKUPNO, PDV, SVEUKUPNO
 • Izračun UKUPNO, PDV, SVEUKUPNO za sve prikazane EXT
 • Optimizacija prikaza

  OBRAČUN TROŠKOVA
 • Optimizacija prikaza

  STATISTIKA PO EXT
 • Optimizacija prikaza

  HOTEL
 • Zabranjena opcija brisanja dokumenata za Operatere
 • Dodana rutina koja automatski dodaje hotelsku maržu za svaki pojedini poziv
 • Obračun sume poziva za pojedini CheckIn (sa AOC ili bez)

  OSTALO
 • Dodana forma i tabela telefonskog imenika
 • Dodani pregledi po trajanju poziva: >15min., >20min., >30min., >60min.
 • Dodan pregled "Ove godine" u datumu pregleda
 • Dodana vrsta poziva: LogIN/LogOUT
 • Dodana GRUPA korisnika u kriterije pregleda
 • Dodan pregled poziva po satu
 • Dodan pregled TOP 10 prema broju poziva ...
 • Opcija odabira prikaza ACC polja u pregledu poziva
 • Opcija prikaza imena pozivatelja iz telefonskog imenika
 • Dorađen ispis svih dokumenata
  itd ...

  [Specifikacija funkcija v2.0:]Pregled poziva po satu

 • Pregled dolaznih poziva
 • Pregled odlaznih poziva
 • Pregled internih poziva
 • Pregled propuštenih/neodgovorenih poziva
 • Pregled preusmjerenih poziva
 • Obračun po tarifama
 • Obračun troškova (uz uključenu AOC uslugu)*
 • Statistika po ekstenzijama
 • Ispis dnevnog/tjednog/mjesečnog/godišnjeg prometa
 • Mogućnost pretrage poziva po različitim kriterijima
 • Kategorizacija poziva prema korištenim telefonskim linijama
 • Vođenje hotela - obračun troškova telefonskih poziva za goste
  itd ...


  Podržane telefonske centrale:**

 • PANASONIC KX-TA308
 • PANASONIC KX-TA616
 • PANASONIC KX-TD612
 • PANASONIC KX-TES/TEM824
 • PANASONIC KX-TD816
 • PANASONIC KX-TD1232
 • PANASONIC KX-TDA15
 • PANASONIC KX-TDA30
 • PANASONIC KX-TDA100
 • PANASONIC KX-TDA200
 • PANASONIC KX-TD500

  i sve ostale Panasonic telefonske centrale koje imaju SMDR RS232 port.

  Primjer konfiguracije SMDR-a za KX-TDA200

  *AOC (Advance Of Charge) uslugu je potrebno zatražiti od operatera. Za sve ostale informacije molimo da nas kontaktirate.
  **Za telefonske centrale ostalih proizvođača molimo da nas kontaktirate radi provjere kompatibilnosti.


  Program se sastoji od dva modula:

  Panasonic PBX tarifiranje HOST
  HOST

  Panasonic PBX tarifiranje WEB
  WEB

 •  

   

  PBX Tarifiranje ©2005 - 2015 EKO PLAM d.o.o.. All rights reserved! Webmaster.