home
 HOME 
 PBX Tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX Tarifiranje - WEB v3.2 
 PBX Tarifiranje - HOST 
 starije verzije 
 Korisničke upute 
 Licence 
 Reference 
 Kontakt 
 Download 
 Screenshots 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
PBX Tarifiranje - HOST v2.2b (nadogradnja)
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Nakon verzije 2.0 privremeno je izdana beta verzija novog hosta u verziji 2.1 koju je nakon testiranja zamjenila verzija 2.2 u kojoj su dodane sljedeće opcije:

- uz osnovnu mogućnost spajanja putem RS232 porta, dodana je mogućnost spajanja preko TCP/IP protokola za centrale koje podržavaju TCP/IP SMDR.
- mogućnost definiranja IP adrese telefonske centrale, TCP/IP porta ili UDP porta
- uključena podrška za ASCOTEL i MITEL telefonske centrale
- dodana mogućnost licenciranja direktno putem 'lic' datoteke što omogućava da se putem mreže poveže odn. istovremeno prati više telefonskih centrala na udaljenim lokacijama


Nadogradnja je besplatna za sve korisnike koji imaju aktivirane licence i naravno ne zahtjeva nove HOST/WEB licence! :)
 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
PBX Tarifiranje - HOST v2.0 (nadogradnja)
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
U verziji 2.0 HOST aplikacije, uz sve dorade koje su navedene u nadogradnji na verziju 1.9, dodane su sljedeće opcije:

- mogućnost korištenja externih VBS skripti pomoću kojih se dobiva potpuna mogućnost prilagodbe na bilo koji tip SMDR-aNadogradnja je besplatna za sve korisnike koji imaju aktivirane licence i naravno ne zahtjeva nove HOST/WEB licence! :)

 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
PBX Tarifiranje - HOST v1.9 (nadogradnja)
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

U verziji 1.9 HOST aplikacije, uz sve dorade koje su navedene u nadogradnji na verziju 1.8, dodane su sljedeće opcije:

- aplikaciju je moguće pokrenuti kao NT Service što omogućava neometano funkcioniranje bez obzira na Windows® logon. Dakle, Panasonic tarifiranje HOST se automatski pokreće pod Local System Accountom.

Nadogradnja je besplatna za sve korisnike koji imaju aktivirane licence i naravno ne zahtjeva nove HOST/WEB licence! :)

 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
PBX Tarifiranje - HOST v1.8 (nadogradnja)
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

U verziji 1.8 HOST aplikacije, uz sve dorade koje su navedene u nadogradnji na verziju 1.7, dodane su sljedeće opcije:

- mogućnost upisivanja množitelja za preračunavanje cijene poziva (AOC) na starijim centralama. Množitelj radi po jednostavnoj formuli: CallCost = CallCost * množitelj i uz navedeno se može koristiti na uslužnim telefonima/lokalima za automatsko dodavanje marže na cijenu poziva.
- mogućnost aktivacije/deaktivacije množitelja
- automatsko ponovno povezivanje sa SQL bazom ukoliko je tijekom rada došlo do prekida u komunikaciji.

Nadogradnja je besplatna za sve korisnike koji imaju aktivirane licence i naravno ne zahtjeva nove HOST/WEB licence! :)

 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
PBX Tarifiranje - HOST v1.7 (nadogradnja)
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

U verziji 1.7 HOST aplikacije, uz ostale dorade, dodana je mogućnost podešavanje vremena nakon kojeg će aplikacija započeti komunikaciju sa SQL bazom. Ova se mogućnost pokazala korisnom na radnim stanicama/serverima kod kojih se driveri mrežne kartice iz određenog razloga ne pokreću odmah nakon pokretanja OS-a već imaju kašnjenje koje može prouzrokovati poteškoće prilikom pokretanja aplikacije.

Nadogradnja je besplatna za sve korisnike koji imaju aktivirane licence i naravno ne zahtjeva nove HOST/WEB licence! :)

 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
PBX Tarifiranje - HOST v1.6
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Glavni prozor aplikacije pokreće se automatski prilikom pokretanja Windowsa i prikazuje osnovne informacije o statusima konekcija prema SQL bazi, RS232 portu, posljednjim pozivima i eventualnim greškama tijekom procesa obrade SMDR podataka koje je centrala poslala. Informacije o primljenim pozivima koje su prikazane u kontrolnom logu automatski se brišu svakuh 24 sata kako bi imali prikazane samo dnevne pozive.

Klik za veću sliku...

Postavke programa nude opcije podešavanja svih parametara bitnih za povezivanje sa SQL bazom, komunikacijskih parametara vezanih uz centralu i RS232 port kao i mogućnost odabira PBX templatea.

PBX template je skriptna datoteka u kojoj se naleze sve potrebne informacije o načinu komuniciranja HOST-a sa telefonskom centralom. Ovaj način prilagodbe pruža mogućnost spajanja na bilo koju verziju telefonske centrale koja ima SMDR RS232 port.

Klik za veću sliku...

Odabir licenci potrebno je izvršiti nakon instalacije, prilikom prvog pokretanja programa. Više informacija o licencama i načinu licenciranja možete pronaći ovdje

Klik za veću sliku...

 

 

PBX Tarifiranje ©2005 - 2015 EKO PLAM d.o.o.. All rights reserved! Webmaster.