home
 HOME 
 PBX Tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX Tarifiranje - WEB v3.2 
 PBX Tarifiranje - HOST 
 starije verzije 
 Korisničke upute 
 Licence 
 Reference 
 Kontakt 
 Download 
 Screenshots 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Korisničke upute - Panasonic PBX tarifiranje WEB
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
PBX Tarifiranje v3.x - upute.pdf

WEB
 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Korisničke upute - Panasonic PBX tarifiranje HOST
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
HOST
 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Instalacijska procedura
back 
 
fiogf49gjkf0d
PBX Tarifiranje - instalacijska procedura.pdf (PDF 2,1MB)
 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Primjer konfiguracije SMDR-a za KX-TDA200
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Primjer konfiguracije SMDR-a za KX-TDA200
 

 

PBX Tarifiranje ©2005 - 2015 EKO PLAM d.o.o.. All rights reserved! Webmaster.