home
 HOME 
 PBX Tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX Tarifiranje - WEB v3.2 
 PBX Tarifiranje - HOST 
 starije verzije 
 Korisničke upute 
 Licence 
 Reference 
 Kontakt 
 Download 
 Screenshots 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
PBX Tarifiranje - WEB v3.1
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Predstavljamo Vam novu verziju programa koja sadrži brojne dorade napravljene kako bi Vam pregled, analiza i kontrola troškova bila još jednostavnija i brža.

Velika većina dorada napravljena je na WEB modulu aplikacije dok se HOST modul nadograđivao usporedno prateći kompatibilnost sa svim verzijama.

Postojeći korisnici licenciranog Panasonic PBX tarifiranja imaju pravo na nadogradnju na novu verziju bez bilo kakvih doplata i potrebe za novim licencama. Ukoliko želite napraviti nadogradnju, molimo da nas kontaktirate.


[Specifikacija novih funkcija v3.1:]

  • Dodana mogućnost upisivanja više tarifnih grupa, osnovna + pet koriničkih.
  • Dodana mogućnost odabira vrste tarifiranja (AOC/tarife) po svakoj vanjskoj (CO) liniji. Sada uz tarifiranje prema AOC-u možete tarifirati i linije koje nemaju aktiviranu tu uslugu.
  • Zabranjeno upisivanje "blank" passworda prilikom promjene od strane korisnika.
  • Dodana mogućnost definicije ovalsti operatera pomoću odabira pojedinih korisnika (EXT) za svakog operatera.


  •  

     

    PBX Tarifiranje ©2005 - 2015 EKO PLAM d.o.o.. All rights reserved! Webmaster.