home
 HOME 
 PBX Tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX Tarifiranje - WEB v3.2 
 PBX Tarifiranje - HOST 
 starije verzije 
 Korisničke upute 
 Licence 
 Reference 
 Kontakt 
 Download 
 Screenshots 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Korisničke upute - HOST (v2.0)
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Glavni prozor 

Glavni prozorPostavke

Postavke 


SQL Server
Data source: naziv ili IP adresa SQL servera
Provider: SQLOLEDB.1
Database: naziv baze
NetLib port: dodatne postavke komunikacijskog porta
NetLib: dodatne postavke komunikacijskog porta
Username: korisničko ime za autentikaciju baze
Password: lozinka za autentikaciju baze


RS232
Port: COM port na računalu na koji je spojena centrala
Settings: speed|parity|data bits|stop bits


General
PBX read interval [ms]: interval čitanja SMDR podataka sa COM porta
PBX TX len: duljina SMDR linije
PBX NL code: zavšni znak SMDR linije
HOST startup timer [ms]: vrijeme nakon kojeg se vrši uspostavljanje komunikacije sa SQL bazom, nakon pokretanja hosta
Množitelj cijene poziva: decimalni broj sa kojim se automatski množi svaki impuls poziva primljen iz centrale
Množitelj omogućen: aktiviranje/deaktiviranje množitelja


PBX Template
Prikaz trenutno aktivnog templatea i lista dostupnih templateova koji se nalaze u poddirektoriju \pbx_templ


PBX Script
Prikaz trenutno aktivne skripte i lista dostupnih skripti koji se nalaze u poddirektoriju \pbx_scripts


Spremaj 'RAW' podatke poziva u bazu
Paralelno upisivanje SMDR podataka u posebnu tabelu u bazi kako bi se u slučaju bilo kakvih problema podaci mogli retroaktivno analizirati. Ukoliko je ova funkcija aktivna, potreba za diskovnim prostorom za smještaj baze je duplo veći od uobičajnog te se ne preporuča ukoliko je promet poziva na telefonskoj centrali velik.


Automatski dnevni backup SQL baze
Uključen automatski backup baze koji se izvršava svaki dan u 00:01:00 sati i nalazi se u poddirektoriju \SQL_backup

Sakrij glavni prozor prilikom pokretanja
Automatski minimizira glavni prozor prilikom pokretanja aplikacije. Nakon minimiziranja ikona je vidljiva u SystemTray-u

Očisti prazna mjesta iz segmenta stringa
Ova se funkcija koristi u iznimnim slučajevima ako centrala iz nekih razloga šalje "prljavi" SMDR

Koristi VBS skripte
Opcija kojom se aktivira korištenje exsternih VBS skriptiNapomena: sve postavke su inicijalno podešene kako bi aplikacija ispravno mogla funkcionirati te u većini slučajeva nema potrebe za dodatnom konfiguracijom.


* Sve ostale upute vrijede kao i za verziju 1.8
* Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz tehničke podatke i konfiguraciju programa, molimo da nas kontaktirate
 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Korisničke upute - HOST (v1.8)
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Pokretanjem aplikacije PANASONIC tarifiranje HOST.exe prikazan je glavni prozor. Aplikacija nakon inicijalnog podešavanja i upisivanja odgovarajućih licenci funkcionira potpuno automatizirano i nisu potrebne nikakve intervencije niti nadgledanje od strane korisnika.

Glavni prozorGlavni meni (Program)

Glavni meniPostavke

Postavke

SQL Server
Data source: naziv ili IP adresa SQL servera
Provider: SQLOLEDB.1
Database: naziv baze
NetLib port: dodatne postavke komunikacijskog porta
NetLib: dodatne postavke komunikacijskog porta
Username: korisničko ime za autentikaciju baze
Password: lozinka za autentikaciju baze

RS232
Port: COM port na računalu na koji je spojena centrala
Settings: speed|parity|data bits|stop bits

General
PBX read interval [ms]: interval čitanja SMDR podataka sa COM porta
PBX TX len: duljina SMDR linije
PBX NL code: zavšni znak SMDR linije
HOST startup timer [ms]: vrijeme nakon kojeg se vrši uspostavljanje komunikacije sa SQL bazom, nakon pokretanja hosta
Množitelj cijene poziva: decimalni broj sa kojim se automatski množi svaki impuls poziva primljen iz centrale
Množitelj omogućen: aktiviranje/deaktiviranje množitelja

Template
Prikaz trenutno aktivnog templatea i lista dostupnih templateova koji se nalaze u poddirektoriju \pbx_templ

Spremaj 'RAW' podatke poziva u bazu
Paralelno upisivanje SMDR podataka u posebnu tabelu u bazi kako bi se u slučaju bilo kakvih problema podaci mogli retroaktivno analizirati. Ukoliko je ova funkcija aktivna, potreba za diskovnim prostorom za smještaj baze je duplo veći od uobičajnog te se ne preporuča ukoliko je promet poziva na telefonskoj centrali velik.

Automatski dnevni backup SQL baze
Uključen automatski backup baze koji se izvršava svaki dan u 00:01:00 sati i nalazi se u poddirektoriju \SQL_backup

Sakrij glavni prozor prilikom pokretanja
Automatski minimizira glavni prozor prilikom pokretanja aplikacije. Nakon minimiziranja ikona je vidljiva u SystemTray-u

Napomena: sve postavke su inicijalno podešene kako bi aplikacija ispravno mogla funkcionirati te u većini slučajeva nema potrebe za dodatnom konfiguracijom.Licence
- Upisivanje HOST licence
- Upisivanje WEB licence

Za ispravno funkcioniranje aplikacije potrebno je upisati HOST i WEB licencu. Više o načinu generiranja licenci pročitajte OVDJESpremaj pozive u SQL bazu
Spremaj pozive u LOG file

Inicijalno je odabrana opcija 'Spremaj pozive u SQL bazu' dok se za servisne intervencije može koristiti opcija 'Spremaj pozive u LOG file' kada će aplikacija sve SMDR podatke spremiti na lokalni disk u LOG file radi daljne analize. U ovom slučaju pozivi nisu vidljivi na WEB modulu aplikacije.SQL backup
- Manualni backup baze
- Automatski dnevni backup baze

Klikom na meni 'Manualni backup baze' vrši se trenutni backup baze u poddirektorij \SQL_backup. Označen meni 'Automatski dnevni backup baze' označava da je automatski backup aktivan.


*Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz tehničke podatke i konfiguraciju programa, molimo da naskontaktirate
 

 

PBX Tarifiranje ©2005 - 2015 EKO PLAM d.o.o.. All rights reserved! Webmaster.