home
 HOME 
 PBX Tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX Tarifiranje - WEB v3.2 
 PBX Tarifiranje - HOST 
 starije verzije 
 Korisničke upute 
 Licence 
 Reference 
 Kontakt 
 Download 
 Screenshots 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Korisničke upute - WEB (v3.x)
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Pristup programu za tarifiranje vrši se pomocu internet preglednika upisivanjem adrese servera gdje je tarifiranje instalirano npr. http://ime_servera/tarifiranje ili http://ime_servera/panasonic_tarifiranje za starije verzije, gdje je ime_servera ime ili ip adresa vašeg servera.

Nakon toga dobivate ekran za unos vašeg korisničkog imena i lozinke koje potvrđujete sa "Prijava"


Ispravnim korisničkim imenom i lozinkom preusmjereni ste na početnu stranicu web aplikacije tarifiranja.

Na početnoj stranici nalaze se padajuci izbornici za odabir kriterija pregleda, traka sa ikonama i posljednjih 10 poziva (ako je ta opcija uključena u postavkama)

(Ovisno o pravima korisnika neće biti prikazane sve ikone sa slike).

Početna stranica:

Ikona za povratak na početnu stranicu.

 

Telefonski imenik:

Biranim ili dolaznim brojevima koji se pojavljuju u listi poziva možemo i pridružiti neko ime.

Ako je u postavkama programa uključena opcija "Prikaži imena pozivatelja iz imenika" tada se kraj svakog broja u listi poziva nalazi znak "+" kojim možemo taj broj staviti u imenik gdje je još potrebno upisati i ime za taj broj.

 

Korisnici:
Svaka extenzija koja se želi pratiti programom za tarifiranje ujedno i je korisnik koji ovisno o pravima može pregledavati svoje ili ostale pozive. Nove korisnike dodajemo u prozoru "korisnici".

Obavezno je upisati EXT, korisnika, grupu i korisničko ime.

Opcija uključi u izvještaj omogućava da je korisnik vidljiv u svim izvještajima i upitima, korisnik može biti postavljen kao običan user, administrator ili operater.

Običan korisnik ima pravo pristupa imeniku i listi poziva samo za svoj lokal, "operater" sve vrste prikaza za određene extenzije i "administrator" sve extenzije plus pristup svim dijelovima aplikacije.

Ako je u postavkama uključena hotelska opcija korisnik se može staviti i u "hotel" mod, gdje je moguće definirati za svakog korisnika povećanje cijene razgovora u postotcima.

 

Postavke programa:

Poziva po stranici - broj poziva koji će se prikazati u listi poziva po jednoj stranici.
Uključena AOC usluga obavijesti o cijeni poziva - ovu opciju označiti ako vaša centrala šalje cijenu poziva u ispisu, u protivnom cijena se računa vremenski po tarifama koje su vec upisane u "tarifama" i nije 100% točna.
Prikaži sve pozive u obračunu po tarifama - dali se prikazuju i dolazni i odlazni pozivi u toj vrsti prikaza.
HOTEL - aktivira hotelsku varijantu.
Prikaži ACC polje u pregledu - dali će se u listi poziva prikazivati i account polje.

Sve promjene spremiti sa "Upiši promjene"

 

Tarife:

U programu su upisane sve najvažnije tarife koje možemo mijenjati ili dodavati nove.

Svaka tarifa se može koristiti i za odlazne i dolazne pozive.

Za dodavanje nove tarife upisujemo ime tarife, cijenu i trajanje impulsa i odredujemo tarifnu grupu "#"

U polje "Kriterij (filter)" upisujemo početak broja prema kojima želimo koristiti odredenu tarifu, npr 091% za pozive prema Vip mreži (znak "%" označava da se daljnje birane znamenke zanemaruju).

Tarifna grupa se koristi za različito računanje cijena po određenim vanjskim linijama.

 

Vanjske linije (TRG):

 

Za upisivanje linija potrebno je upisati ime linije, broj linije (redni broj linije koji centrala daje u ispisu) odrediti dali se za tu liniju cijena računa prema AOC-u ili po određenoj grupi tarifa (znak "#").

 

Status poziva:

Centrala u ispisu poziva može poslati podatke o statusu poziva odnosno dali je poziv transferiran, neodgovoren ,preusmjeren i slično. Ti podatci se mogu iskoristiti kao kriterij pretrage u "listi poziva"

Status poziva prilagođavamo ispisu centrale, npr. kod Panasonic TDA PBX ispisa neodgovoreni poziv se označava kao "NA" koji onda možemo tako i nazvati u CD statusu.

 

Log posjeta:

U logu posjeta administrator može vidjeti kojim stranicama i sa kojih radnih stanica je pristupano "tarifiranju".

Pomoc:

Link na ove upute.

 

 

Pregled poziva, obračun troškova, izvještaji :

Postavljanje upita:
na početnoj stranici odabiremo:

datum poziva: vrijeme za koje želimo vidjeti pozive (predefinirani su "danas, 7 dana, ovaj mjesec i ove godine) ili izabiremo od datuma do datuma.
ext: ili korisnik koje želimo vidjeti u izvještaju
vrsta poziva: dolazni, odlazni, interni
telefonski broj: odnosno filter koje birane ili dolazne brojeve želimo vidjeti. (npr 098% će prikazati samo brojeve koji počinju sa 098)
trajanje poziva: filter trajanja poziva u min.
CD status: ako centrala šalje status poziva, da li je poziv neodgovoren, transferiran itd...
TRG: vanjske linije za koje želimo postaviti upit.

 

Način na koji ce podaci o pozivima biti prikazni određuje se meniju Vrsta prikaza:

Pritiskom na tipku "pregled" izvršava se postavljenji upit i prikazuje na ekranu, ovisno o izabranoj vrsti prikaza, pojavljuju se ikone "ispis" i "export u xls"


Ako je odabrana Lista poziva prikazati će se svi podaci u jednoj listi podjeljenoj na stranice sa po 100 poziva na stranici.
Zelenom bojom označeni su dolazni pozivi, crvenom odlazni a crnom interni.

Broj stranica i navigacijske tipke nalaze se na vrhu i dnu stranice.

 

Obračun po tarifama: detaljni obračun po tarifnim skupinama i extenzijama.

 

Obračun troškova: extenzije sa ukupnom cijenom poziva za odabrani period.


 

"Statistika po EXT, Pregled poziva po satu i TOP 10 poziva prema..." su statisticki izvještaji za izabrane extenzije i vremenski period.

 

 

Hotel:

Ova ikona se pojavljuje ako je u postavkama uključena opcija "HOTEL"

Svaka extenzija koja je prijavljena u "hotel mod" biti će prikazana na ovoj listi.

Znak u statusu označava da je ta soba slobodna a da je zauzeta.

Klikom na korisnika/sobu dobijamo listu prijašnjih checkin i checkout-a za tu sobu, sa mogućnošću pregledavanja, izmjene i ispisa tih izvještaja (ikone )

Ako je ikona Izmjena crvena strelica znaci da možemo napraviti checkin za tu sobu, ako je zelena strelica checkout.

Klikom na checkin otvara se ekran gdje možemo upisati napomenu i potvrditi sa gumbom Check IN prijavu sobe.
Isti je postupak i za checkOUT s tim da vidimo listu poziva i cijenu za taj period.

 

www.tarifiranje.com

 

 

PBX Tarifiranje ©2005 - 2015 EKO PLAM d.o.o.. All rights reserved! Webmaster.