home
 HOME 
 PBX Tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX tarifiranje - reporting 
 PBX Tarifiranje - WEB v4.0 
 PBX Tarifiranje - WEB v3.2 
 PBX Tarifiranje - HOST 
 starije verzije 
 Korisničke upute 
 Licence 
 Reference 
 Kontakt 
 Download 
 Screenshots 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Panasonic PBX tarifiranje WEB - HOTEL
back 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Pregled svih soba/korisnika uključenih u hotelsko poslovanje
Klik za veću sliku...


Pregled svih CheckIN/CheckOUT zapisa za sobu
Klik za veću sliku...


CheckOUT za odabranu sobu
Klik za veću sliku...


Ispis poziva za sobu (definirano CheckIN/CheckOUT zapisom)
Klik za veću sliku...


Status sobe nakon CheckOUT procesa, spremno za novi CheckIN
Klik za veću sliku...

 

 

PBX Tarifiranje ©2005 - 2015 EKO PLAM d.o.o.. All rights reserved! Webmaster.